Logg inn

Personvernerklæring

Flyt til Frihet (eid og drevet av Charlotte Døvle - Døvle Grafisk Design) er sterkt opptatt av personvernet til våre lesere og kunder. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler din personlige informasjon.

Vi ber deg om å lese denne personvernerklæringen og våre kjøpsvilkår nøye, da du ved besøk på og bruk av innholdet på våre nettsider, samt ved kjøp av kurs, coaching og andre programmer samtykker i disse betingelsene.

Sist oppdatert 27.02.23.

Charlotte Døvle er behandlingsansvarlig for firmaets behandling av personopplysninger.

Særlige kategorier av personopplysninger

Flyt til Frihet behandler i utgangspunktet ikke særlige kategorier av personopplysninger. Vi har likevel ikke kontroll over hvilke opplysninger du velger å gi når du er i kontakt med oss. Hvis vi mottar særlige kategorier av personopplysninger fra deg på en måte som gjør at opplysningene lagres, for eksempel i et spørreskjema eller på e-post, vil opplysningene slettes. 

Personopplysninger som lagres

Flyt til Frihet behandler opplysninger om deg til ulike formål og med ulike rettslige grunnlag. Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg våre produkter og tjenester, enten det gjelder kurs, nyhetsbrev eller annet gratis innhold som f.eks. en «freebie» og for at vi skal kunne markedsføre våre produkter og tjenester.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre landingssider (der du legger igjen epost og eventuelt navn) og i våre nyhetsbrev for å få innsikt i hvor mange som besøker landingssiden, hvor mange melder seg på nyhetsbrev og hvilke nyhetsbrev som kommer frem og ikke, slik at vi kan forsøke å forbedre kvaliteten på dette.

Våre sider på Instagram og Facebook har innebygde anonymiserte analyseverktøy som vi bruker til å se hvilket innhold som gjør det best så vi kan lage mer innhold i tråd med våre følgeres interesser.

Nettlesere, søkemotorer og sosiale medier du benytter deg av har egne personvernerklæringer. For at du skal ha størst mulig kontroll over hvilken informasjon du deler med disse, anbefaler vi at du leser personvernerklæringene deres separat og setter deg inn i hvordan du kan velge hvilke data du deler.

Hvem vi behandler personopplysninger om
Vi behandler personopplysninger om blant annet:

 • Besøkende på vår nettside
 • Kunder og potensielle kunder
 • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

I hvilke tilfeller personopplysninger registreres
For at du skal kunne benytte våre tjenester er vi nødt til å registrere dine personopplysninger. Når og hvordan 
Flyt til Frihet registrer dine personopplysninger avhenger av din kontakt med oss. Vi registrerer dine personopplysninger blant annet i disse tilfellene:

 • Når du besøker nettsiden
 • Når du melder deg på og deltar på kurs
 • Når du kontakter oss på e-post eller i sosiale medier
 • Når du melder deg på en e-postliste, når du åpner e-poster og klikker på linker

 

Mindreåriges personopplysninger

Flyt til Frihet jobber ikke med og behandler ikke vitende opplysninger om personer under 18 år.

Dersom personer under 18 år ønsker å melde seg på nyhetsbrevet eller kjøpe programmer/pakker/kurs, må dette skje med foresatte eller verges uttrykkelige skriftlige samtykke.

Dersom vi gjøres oppmerksom på at vi behandler mindreåriges data, vil vi øyeblikkelig slette alle data vi har om vedkommende fra alle våre systemer og programmer.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg og gi deg en best mulig opplevelse. Dine personopplysninger behandles for at vi skal kunne tilby deg våre produkter og tjenester, enten det gjelder kurs, nyhetsbrev eller annet gratis innhold som f.eks. en «freebie» og for at vi skal kunne markedsføre våre produkter og tjenester.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med din bestilling via e-post, eventuelt også telefon, SMS, direktemeldinger via sosiale medier som Facebook og Instagram, og eventuelle postutsendelser etter ditt samtykke, samt for din påmelding/deltagelse i aktiviteter som for eksempel challenges, kurs og coaching i regi av oss, samt pakkene med behandlingsprotokoll, personvernerklæring og vilkår.

Personopplysninger som MailerLite, vår leverandør av epost/nyhetsbrev, gir oss tilgang på, samt direkte tilbakemeldinger fra registrerte på nyhetsbrevene benyttes for å dokumentere samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, samt måle kvalitet, engasjement og interesse så vi kan forbedre vårt innhold i tråd med hva flertallet av våre abonnenter viser størst interesse for.

Våre sider på sosiale medier som Instagram og Facebook har også innebygde analyseverktøy for å lage anonymiserte rapporter om hvordan de ulike postene/videoene gjør det, slik at vi kan lage mer innhold i tråd med hva følgere viser størst interesse for.

Grunnlaget for behandlingen

Nyhetsbrev og markedsføring
Dersom du velger å melde deg på våre nyhetsbrev ved å registrere ditt fornavn og din e-postadresse, vil du motta informasjon om våre produkter, tilbud og vårt gratis innhold. Hensikten er å komme i kontakt med potensielle kunder.
Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

For å gjøre nyhetsbrevet relevant for deg, kan innholdet tilpasses ut i fra dine kjøp og tilgang til gratis innhold. Vi mottar også tilbakemelding på om våre nyhetsbrev åpnes, og om det klikkes på lenker som ligger i nyhetsbrevet. Disse tilbakemeldingene gjør at vi kan tilpasse innholdet og ikke sender alt til alle. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6.1.a Samtykke

Vi lagrer dato og klokkeslett for når den enkelte meldte seg på nyhetsbrevet vårt for å kunne dokumentere samtykke i henhold til personvernloven. Dette etter Art. 6.1.f Berettiget interesse.

Vi benytter også innlegg og annonser i sosiale medier for å markedsføre våre produkter og tjenester. Dette regnes ikke som direkte markedsføring og er derfor ikke en form for markedsføring som krever samtykke. Dine personvernopplysninger behandles heller ikke.

Kundekommunikasjon og kursdeltakelse
Vi behandler personopplysningene dine når du er i kontakt med oss på e-post, telefon eller i sosiale medier. Når du er i kontakt med oss behandles normalt personalia og kontaktopplysninger, i tillegg til de personopplysningene du gir oss i forbindelse med dialogen vi har. Dette for at vi skal kunne behandle henvendelser knyttet til våre tjenester og produkter, eller ditt kundeforhold med oss. 

Kundedialog slettes som hovedregel 3 år etter kundeforholdet er avsluttet. Dette fordi dialogen er av betydning for eventuelle rettslige krav som kan oppstå som følge av avtaleforholdet med oss, i tråd med Art 6.1.f Legitim interesse for å dokumentere gjennomført arbeid.

Dialog med potensielle kunder som ikke foretar kjøp slettes 6 måneder etter siste kontakt.

Når du melder deg på kurs hos oss behandles personalia, kontaktopplysninger, betalingsopplysninger, kursprogresjon og kursstatistikk. Dersom du velger å delta i live coaching som del av Flyt til FrihetFellesskapet behandles personopplysninger i form av lyd, bilde, e-postadresse og chatmeldinger. Disse opptakene publiseres i kursplattformen og er tilgjengelig for allekursdeltakere.

Personopplysninger knyttet til kursdeltakelse behandles for perioden du har et eksisterende kundeforhold hos oss, og slettes tre år etter kundeforholdets opphør.

Opplysninger du oppgir ved kjøp av og deltakelse i våre kurs i Kajabi, lagres og behandles etter personvernforordningens Art 6.1.a Samtykke og Art. 9.2.a Uttrykkelig samtykke.

Opplysninger ved kjøp gjennom Stripe innhentes for å føre regnskap og etterleve bokføringsloven.

Ved 1:1 coaching gjennom Kajabi kan samtalene inkludere informasjon om særlig sensitive opplysninger. Denne informasjonen snakkes om etter både Art 6.1.a Samtykke og Art. 9.2.a Uttrykkelig samtykke. Av hensyn til personvern gjør IKKE Flyt til Frihet automatisk opptak av disse samtalene. Om opptak ønskes avtales i hvert enkelt tilfelle. Begge parter er også underlagt streng taushetsplikt.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til andre, med mindre vi har et lovlig grunnlag for utleveringen som f.eks. med våre samarbeidspartnere. Eksempler på slike lovlige grunnlag er vår avtale med deg eller at vi er rettslig forpliktet til å utlevere opplysningene.

Vi bruker databehandlere som samler inn, lagrer eller på annen måte behandler personopplysninger på våre vegne. Det gjør vi for at vi skal kunne tilby våre tjenester, ivareta våre berettigede interesser, oppfylle lovpålagte krav og å oppfylle avtalen med deg.

Per 25. mars 2022 foreligger et nytt rammeverk kalt Trans-Atlantic Data Privacy Framework mellom EU/EØS og USA som skal sikre personvernet til europeiske borgere og bli et juridisk gyldig grunnlag for dataoverføringer mellom EU/EØS og USA.

Per 27.febrauar 2023 er selve lovteksten og paragrafer/artikler ikke utarbeidet enda. Frem til selve lovverket er på plass, vil jeg forholde meg til de nødvendige garantiene som GDPR krever for lovligheten av transatlantiske dataoverføringer.

Alle våre leverandører og samarbeidspartnere holder per dags dato til i USA hvor den europeiske personvernforordningen ikke gjelder. Vi har imidlertid inngått databehandleravtaler med alle våre leverandører, og overføringen av personopplysninger til USA skjer i tråd med standard kontraktsklausuler vedtatt av Europakommisjonen. 

Kajabi er vår leverandør av kursplattform, e-poster/nyhetsbrev og nettside (landingssidene). Dersom du kjøper våre produkter og tjenester, fasiliteter også Kajabi kjøpet. 

Du kan lese mer om hvordan Kajabi behandler dine personopplysninger her.

Når du kjøper kurs hos oss gjennom vår plattform Kajabi, bruker vi firmaet Stripe som leverandør av betalingsløsningen. Stripe er nødt til å foreta en behandling av dine personopplysninger på våre vegne for å benytte sin betalingsløsning. Stripe behandler da en transaksjonsinformasjon. Det vil si opplysninger knyttet til betalingsmåte, produkt, pris o.l.

Du kan lese mer om hvordan Stripe behandler dine personopplysninger her.

Vi benytter også sosiale medier som Instagram og Facebook som gir oss anonymisert innsikt i aldersgrupper, lokasjon, hvilke poster som gjør det best og liknende Ved kommunikasjon via direktemeldinger på sosiale medier, lagres brukernavn og innhold i meldingen. 

Du kan lese mer om hvordan Meta behandler dine personopplysninger her.

Vi benytter også i enkelt tilfeller Dropbox og Google til å skape og lagre ulike arbeidsbøker, tekstdokumenter etc. Dersom du åpner/laster ned dokumenter gjennom Google på din telefon/pc/nettbrett oppfordrer deg til å lese deres personvernerklæringer og bruksbetingelser separat for at du skal ha størst mulig kontroll over hvilke data du deler med hvem.

Du kan lese mer om hvordan Google behandler dine personopplysninger her og Dropbox her.

Vi minner om at denne personvernerklæringen KUN gjelder for vårt eget firma og de personopplysningene vi innhenter. Våre samarbeidspartnere kan innhente andre typer personopplysninger som vi ikke har innsyn i, derfor anbefaler vi at du leser deres personvernerklæringer.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Det gjøres oppmerksom på at du har rett til:

 • Innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
 • Sletting av personopplysninger
 • Retting av feil i opplysningene vi har om deg
 • Begrense hvilke opplysninger vi behandler
 • Å klage på vår behandling av dine personopplysninger
 • Å få informasjon

Sletting av personopplysninger

Du har rett til å be om at vi sletter dine personopplysninger. Det kan likevel være nødvendig for oss å behandle opplysningene. Dette gjelder for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle opplysningene eller formålet med behandlingen ikke er oppnådd. Et eksempel er hvis du har kjøpt et kurs og ønsker å beholde tilgang.

Opplysninger innhentet via Kajabi e-post slettes senest 60 dager etter du melder deg av nyhetsbrevet vårt eller ved din forespørsel.

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din bestilling/ ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3 år fra siste kontakt mellom deg og oss, eller på din anmodning så sant ikke det bryter med juridiske forpliktelser eller dokumenterte berettigede interesser.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i minst 5 år i henhold til lovens krav.

Kontakt

Charlotte Døvle er ansvarlig for at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt av Foretaket.

Henvendelser med spørsmål om hvordan vi behandler dine data eller ønske om å utøve dine rettigheter kan sendes på e-post til [email protected].

Dersom du ønsker innsyn i opplysningene dine, ber vi deg bruke skjemaet for innsynsbegjæring. Skjemaet sendes til [email protected]. Husk å merke e-posten «Personvern».

Det er også anledning til å klage på vår databehandling til Datatilsynet, men jeg håper du vil ta kontakt direkte først så vi kan få løst saken på en enkel og ukomplisert måte.