Logg inn

Kjøpsvilkår

Les alltid nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av kurs og coaching fra Flyt til Frihet™.

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Flyt til Frihet™ (eid av Døvle Grafisk Design) som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 914933897 og representeres av Charlotte Døvle. 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte oss på [email protected].

Betaling
Betaling skjer via bankkort eller kredittkort, vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. 

Ved kjøp av kurs, audit og Power Session (enkeltstående coaching) betaler kjøper på kjøpstidspunktet gjennom nettsiden. VIP-dag og coaching pakker etc. blir betalt med faktura. 

Angrerett
Merk: For kjøp av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbruker reguleres reklamasjonsretten av forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder dog kun for salg av ting, og dermed ikke for digitale tjenester. Det er således ingen lovbestemt reklamasjonsrett for digitale tjenester.

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder ikke siden du får direkte tilgang til det digitale produktet og kan benytte det med en gang.

Ved kjøp av audit får du 24 timers angrerett, etter det begynner jeg arbeidet og tjenesten leveres som avtalt.

Bestilte coachingtimer kan avbestilles uten angivelse av årsak inntil 24 timer før avtalt tid. Ved senere avbestilling eller manglende oppmøte til timen, er kunden pliktig å betale for timen. Dersom timen er del av en kjøpt pakke levert over tid, så vil timer som avbestilles/flyttes mindre enn 24 timer før oppstart også være tapt.

Dersom Charlotte Døvle må avlyse eller flytte en time mindre enn 24 timer før avtalt tid, får kunden èn ekstra 1:1 time på 45 minutter via nettmøte uten ekstra kostnad for kunden.

Priser
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Ansvar
Kjøper forstår at Charlotte Døvle eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for at gjøre jobben for deg. Flyt til Frihet™ forplikter seg til å levere informasjon du har kjøpt. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre det som fremlegges i programmet. Det er kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre seg forstått med, tilpasse til eget firma og implementere det som læres.  

Kurset
Du får tilgang til leksjoner og andre ressurser direkte etter kjøp. Du får også all nødvendig informasjon og linker tilsendt på e-post. 

Du har tilgang til innholdet så lenge kurset er aktivt, altså så lenge det selges og er på markedet. Om noe skulle skje med firmaet (konkurs/nedleggelse ol.) vil også kursene fjernes og avsluttes.

Viktig å merk
Det som deles i kurs og coaching fra Flyt til Frihet™er kun basert på instruktørens tanker, opplevelser og erfaringer. Vi kan ikke gi noen garantier for din evne til å skape resultater eller tjene penger med våre ideer, informasjon, verktøy eller strategier. Implementering er opp til deg og bare deg. Ved påmelding godtar du at du ikke holder oss ansvarlige for dine beslutninger, handlinger eller resultater, når som helst, under noen omstendighet.

Alle produkter og tjenester fra Flyt til Frihet™er altså kun til utdannings- og informasjonsformål. Ingenting på denne siden, noen av våre nettsteder eller innhold vi deler i sosiale medier er et løfte eller garanti for resultater eller fremtidig inntjening, og vi tilbyr ikke juridisk, medisinsk, skattemessig eller annen profesjonell rådgivning. Alle økonomiske tall som det er referert til på våre nettsteder, er kun illustrerende for konsepter og skal ikke betraktes som gjennomsnittsinntekt, nøyaktig inntjening eller løfter om faktisk eller fremtidig ytelse.

Å ta beslutninger basert på informasjon som presenteres i produktene, arrangementene, tjenestene eller nettstedet vårt, bør bare gjøres med kunnskap om at du kan oppleve risiko eller tap, akkurat som enhver bedrift. Vær forsiktig, og kontakt alltid din regnskapsfører, advokat eller profesjonelle rådgiver før du handler på denne eller annen informasjon relatert til en livsstilsendring eller din virksomhet eller økonomi. 

Betingelser for bruk
Innholdet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke innholdet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. 

Kjøper har lov til å ta i bruk strategier, maler og andre ressurser som gis ut i forbindelse med kurset, kan ikke deles med andre eller selges videre.

Leksjonen er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

Avslutning av avtalen
Flyt til Frihet™ kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene, avslutte denne avtalen på eget initiativ. Dette innebærer utestengelse fra tilgang til leksjonen.

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle. 

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under Angrerett.

Manglende levering/oppfyllelse
Flyt til Frihet™ forbeholder seg retten til å forskyve avtalte tidspunkt for oppfyllelse av tjenester dersom vektige grunner foreligger.

Forskyvningen skal ligge innenfor et rimelig tidsrom, maksimalt 3 måneder. Forskyvning innebærer ikke erstatningsansvar for Flyt til Frihet™.

Dersom Flyt til Frihet™ ikke er i stand til å levere den bestilte tjenesten, har kjøper rett på å få tilbakebetalt kjøpesummen, inkludert eventuelt depositum.

Force Majeure
Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom. 

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del. 

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

Endringer
Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside. 

Klager og krav
Vi er sterkt opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og kursene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så fort som mulig.

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling (gjelder for privatpersoner).

Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage.
Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

Kontakt:
Charlotte Døvle
lotted@h
otmail.com

Sist endret: 06.03 2023